Nebytový prostor k pronájmu – Divadelní 8

 


Nebytový prostor: 1 kancelář v 1. a 6 kanceláří ve 2. patře
Ulice a č.o.: Divadelní 8
Celková podlahová výměra:  m2
Nejnižší nabídková cena:

944 Kč/m2/rok – 1. patro

809 Kč/m2/rok – 2. patro

Termín prohlídky NP: na základě telefonické domluvy
Technik pro nebytový prostor: Eva Friedecká (tel.: 556 768 372)
Ukončení nabídky: do obsazení novým nájemcem
Bližší informace podá: Miroslava Saksová (tel.: 556 768 377)
Eva Friedecká (tel.: 556 768 372)
Poznámka: výpovědní lhůta u tohoto NP – 1 měsíc