Nabídkové řízení – prodej pozemků pro výstavbu objektu „Bytové domy – Dolní Brána“

Město Nový Jičín (dále jen „Město“) jako vlastník níže uvedeného majetku podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení Rady města Nový Jičín č.1043/R39/2021 ze dne 20.01.2021 zveřejňuje tento majetkoprávní záměr-MPZ č. 2915 a vyhlašuje Nabídkové řízení na prodej pozemku pro výstavbu objektu“Bytové domy -Dolní Brána“.

Více informací najdete na úřední desce (odkaz zde) v přílohách níže.

Přílohy:
pdf Oznámení o MPZ č. 2915 (pdf, 819 KB)
jpg Foto 1 (jpg, 220 KB)
jpg Foto 2 (jpg, 562 KB)
jpg Foto 3 (jpg, 601 KB)