Kontakt

V současné době nejsou městem Nový Jičín vyhlášena nabídková řízení na pronájem volných bytů s uvolněným nájemným. Následující nabídka bude zveřejněna dne 20.03.2018 na webových stránkách města a na úřední desce.