Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPomoc při sociálním začlenění osobám při návratu z výkonu trestu odnětí svobody a ústavní nebo ochranné výchovy
V jakém případě ve věci jednatKlient propuštěn  z výkonu trestu odnětí svobody; klient vracející se z ústavní nebo ochranné výchovy; rodinný příslušník klienta
Charakteristika úkonuPoskytnutí základního i odborného  poradenství za účelem stabilizace sociální situace klienta po návratu z výkonu trestu odnětí svobody či ukončení ústavní nebo ochranné výchovy.
Výsledek úkonuKlient obdrží základní informace potřebné k dalšímu řešení sociální situace; vypracování individuálního plánu postupu při řešení konkrétních problémů, v individuálních případech doprovod na veřjné instituce k dalšímu řešení sociální situace
Kdy věc řešitOkamžitě po ukončení ústavní péče či propuštění z výkonu trestu odnětí svobody; průběžně v rámci výkonu trestu odnětí svobody.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyObecně charakterizovat problém
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPrůkaz totožnosti, doklad o propuštění z výkonu trestu, doklad o evidenci na ÚP, případně další podklady, které mohou být klíčové pro řešení konkrétní sociální situace (exkuce, rozhodnutí, rozsudky apod.)
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyMěstský úřad Nový Jičín e-podatelna@novyjicin.cz; datová schránka ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobní návštěvou klienta na detašovaném pracovišti Městského úřadu Nový Jičín, ul. Divadelní 1, odboru sociálních věcí, oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickySlužba poskytovaná zdarma
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySlužba poskytovaná zdarma
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuŽádné
Opravné prostředkyŽádné
Časté dotazyKde mám žádat o finanční zajištění v případě hmotné nouze? Na místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR; Kde mohu zažádat o nějakou formu dočasného bydlení? Ve spolupráci se sociálními službami typu azylový dům, noclehárna (Charita Nový Jičín); Kde mohu řešit dluhovou problematiku? Ve spolupráci s Občanskou poradnou Centra pro zdravotně postižené MSK o.p.s., pobočka Nový Jičín.
SankceBez sankcí, spolupráce ze strany klienta je dobrovolná
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti
OblastSociální práce se všeobecnou působností
Klíčová slovasociální kurátor, sociální služby,  zákon o sociálních službách, dávky pomoci v hmotné nouzi, nepříznivá sociální situace
Počátek platnosti popisu úkonu 
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor sociálních věcí.