Měšťanský dům č.p. 60

Měšťanský dům č.r. 8-3372
Žerotínova ulice č.or. 8, č.p. 60
č.parcely 8 st., k.ú. Nový Jičín – Město

Řadový jednopatrový dům, stojící na úzké gotické parcele při jižní straně hradeb, v jádru pravděpodobně renesanční stavba z přelomu 16. a 17. století, přestavěná klasicistně na konci 18. století. Dům si zachoval původní orientaci sedlové střechy s hřebenem kolmým k průčelí. Úprava fasády pochází z počátku 20. století. Průčelí je hladké, s dvěma okenními osami, členěné pouze kordonovou římsou. V pravé části přízemí je nově vsazen skříňový výkladec, v levé části je pravoúhlý vchod, ústící do síně, zaklenuté dvěma poli placek. V zadní části síně je nástup na schodiště do patra a chodba na dvůr se segmentovou valenou klenbou. Rozvrh přízemí, v zásadě odvozený z renesanční dispozice, byl upraven klasicistně. Původně byly v levé části přízemí dvě plochostropé místnosti a mírně zvýšená zadní komora s trámovým záklopovým stropem. Dnes, po stavebních úpravách v 90. letech 20. století, jsou všechny tři prostory spojeny širokými průrazy. Další průraz ve vnější obvodové zdi necitlivě propojil dům se sousedním domem č.p. 59.

3372

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.