Územní studie – Loučka, lokalita „Za Humny“, úprava – lok. 1

pdf Průvodní zpráva – úprava (pdf, 166 KB)
pdf V1 – celková situace – základní členění území – úprava (pdf, 325 KB)
pdf V2a – hlavní výkres Lokalita 1 – úprava (pdf, 242 KB)
pdf V3a – výkres technické infrastruktury (TI) Lokalita 1 – úprava (pdf, 236 KB)
pdf V4a – souřadnice ohraničení zastavitelných ploch Lokalita 1 (pdf, 161 KB)