Územní studie – Loučka, lokalita „Za Humny“, úprava č. 4 – lok. 3

pdf Průvodní zpráva – úprava (pdf, 470 KB)
pdf 1. Celková situace – základní členění území (pdf, 288 KB)
pdf 2. Hlavní výkres – lokalita 3 (pdf, 240 KB)
pdf 3. Výkres technické infrastruktury – lokalita 3 (pdf, 237 KB)