Územní studie – Loučka, lokalita „Za Humny“, úprava č. 3 – lok. 2

pdf Průvodní zpráva – úprava (pdf, 468 KB)
pdf 1. Celková situace – základní členění území (pdf, 309 KB)
pdf 2b. Hlavní výkres – lokalita 2 (pdf, 243 KB)
pdf 3b. Výkres technické infrastruktury – lokalita 2 (pdf, 234 KB)