Komunální volby 2018 – informace

Rozhodnutím prezidenta republiky byly na dny 05. a 06. října 2018 vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho částí. Toto rozhodnutí je publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., v částce 45/2018, která byla rozeslána dne 31.05.2018. V Novém Jičíně se konají pouze volby do zastupitelstev obcí.


Volby se konají ve dvou dnech v pátek 05. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 06. října 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.


Voličem pro volby do Zastupitelstva města Nový Jičín je státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž přiznává právo volit mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, který alespoň druhý den voleb, tj. 06. října 2018, dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v Novém Jičíně.


Kontaktní osoby  za Městský úřad Nový Jičín v otázkách voleb:

Mgr. Zdenka Pechová, tel. 556 768 290, e-mail: pechova@novyjicin-town.cz

Bc. Renáta Kelnarová, tel. 556 768 210, e-mail: rkelnarova@novyjicin-town.cz


Oznámení o době a místě konání voleb (volební vyhláška)

pdf Oznámení o době a místě konání voleb (pdf, 6 MB)

Telefonní seznam do volebních místností v obcích správního obvodu Městského úřadu Nový Jičín jako pověřeného obecního úřadu

xls Telefonní seznam do volebních místností (xls, 50 KB)