Osadní výbory ZM – složení

Seznam členů OV k 31. 3. 2017

Osadní výbor Předseda Členové
Bludovice Vladislav Alt Kateřina Stařinská,
Pavel Palacký,
Pavlína Mikulenková,
Jiří Krutílek,
Ing. Radim Dvořák,
Ing. Petr Brandejs,
Iva Brandejsová,
Pavla Stříteská.
Kojetín Ing. Lumír Zrník MUDr. Jakub Syrovátka,
Jitka Rakušanová,
Miroslav Rosa,
Antonie Štěpánková,
Otto Dreschcer,
Ivo Miček,
Stanislav Hrachovec,
Lubomír Holub,
Jiří Holub,
Petr Dousek.
Loučka Jaroslav Kotas Adam Svojanovský,
Mgr. Hana Micková,
Petr Jaroň,
Ing. Antonín Vrba,
Josef Číp,
Jan Knop,
Ing. Jiří Rosa,
Bc. Stanislav Kopecký,
Václav Glogar ml.,
Bc. Libor Macíček,
Václav Dokulil
Jiří Orlita.
Straník Roman Olbrich Jana Indráková,
Dana Pavelková,
Dana Kyjaňová,
Petr Plešek,
Bc. Kateřina Redlová,
Jaroslav Kužílek,
Jana Sváčková,
Jiří Heralt,
Libor Pavelka,
Marek Nižnanský.
Žilina Jaroslav Perútka Igor Galeta,
Markéta Kubínová,
Mgr. Jarmila Kociánová,
Jiří Cyrus,
Ing. Petr Nehasil,
Ondřej Šustek,
Josef Bártek,
Václav Krbeček,
Ing. Ivo Biner.

Osadní­ výbor je podle ust. § 121 Zákona o obcí­ch č. 128/2000 Sb. zří­zen jako poradní­ a iniciační­ orgán zastupitelstva města. Výbor je oprávněn :

  1. předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce
  2. vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce

Osadní výbor zaniká stejně jako ostatní výbory s koncem funkčního období zastupitelstva, které osadní výbor zřídilo. Takový je právní výklad Ministerstva vnitra ČR, v zákoně o obcích to není výslovně uvedeno.

(zdroj – http://cs.wikipedia.org/wiki/Osadní_výbor)