Osadní výbory ZM – složení

Níže uvedené výbory byly zřízeny dne 18.11.2018 z rozhodnutí 42/Z2/2018. V uvedeném přehledu je jako první uváděn předseda/vedoucí.

Osadní výbor v části města Bludovice
Vladislav Alt
garant: Václav Dobrozemský
Petr Brandejs
Iva Brandejsová
Kateřina Hajná
Radim Dvořák
Pavla Stříteská
Kamil Škarka

Osadní výbor v části města Kojetín
Lumír Zrník
garant: Ondřej Syrovátka
Jakub Syrovátka
Dalibor Váhala
Antonie Štěpánková
Stanislav Hrachovec
Lubomír Holub
Ivo Míček
Jiří Holub
Stanislav Holub
Lenka Zrníková
Jaroslava Holubová
Aleš Gajdošík
Martin Cachnín

Osadní výbor v části města Loučka
Jaroslav Kotas
garant: Stanislav Kopecký
Aleš Elicer
Marcela Štěpánová
Petr Jaroň
Josef Hub
Libor Pístecký
Adam Svojanovský
Václav Dokulil
Hana Micková
Jan Šimíček
Pavel Liška

Osadní výbor v části města Straník
Roman Olbrich
garant: Ondřej Syrovátka
Josef Indrák
Dalibor Mikuš
Marek Nižňanský
Dana Kyjaňová
Kateřina Redlová
Dana Pavelková
Petra Pavelková
Petr Podzemný
Radim Sváček
Vladimír Hruška
Lucie Hrachovcová

Osadní výbor v části města Žilina
Jaroslav Perútka
garant: Marcel Brož
Petra Perútková
Ondřej Šustek
Petr Nehasil
Jarmila Kociánová
Ivo Biener
Michal Harrand
Eva Chrobáková
Milan Chrobák
Miroslav Rešl
Beáta Fiurášková
Jindřich Beneš
Václav Rýc

 

Osadní­ výbor je podle ust. § 121 zákona č. 128/2000 Sb., o obcí­ch (obecní zřízení), v platném znění, zří­zen jako poradní­ a iniciační­ orgán zastupitelstva města. Výbor je oprávněn :

  1. předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce
  2. vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce

Osadní výbor zaniká stejně jako ostatní výbory s koncem funkčního období zastupitelstva, které osadní výbor zřídilo. Takový je právní výklad Ministerstva vnitra ČR, v zákoně o obcích to není výslovně uvedeno.

(zdroj – http://cs.wikipedia.org/wiki/Osadní_výbor)