Osadní výbory ZM – složení, zápisy z jednání, weby

ZM zřídilo dne 14.11.2018 svým usnesením č. 16/Z1/2018 v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, osadní výbory v částech města Bludovice, Kojetín, Loučka, Straník a Žilina.

ZM dne 18.12.2018 svým usnesením č. 42/Z2/2018 bod 2a), 2b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na volební období 2018 – 2022 určilo členy jednotlivých osadních výborů a z jejich řad zvolilo předsedy osadních výborů.


Osadní výbor v části města Bludovice
Web: bludovicenj.cz
Předseda Vladislav Alt
Garant Václav Dobrozemský, místostarosta města
Členové Petr Brandejs
Iva Brandejsová
Kateřina Hajná
Radim Dvořák
Pavla Stříteská
Kamil Škarka

 

Období Plán činnosti Zápisy z jednání
2020 xlsx Plán činností OV Bludovice (xlsx, 10 KB) pdf Zápis ze 07.12.2020 (pdf, 325 KB) pdf Zápis z 5.10.2020 (pdf, 322 KB) pdf Zápis ze 07.09.2020 (pdf, 298 KB)

pdf Zápis ze 03.08.2020 (pdf, 82 KB)


Osadní výbor v části města Kojetín
Web: kojetinnj.cz
Předseda Lumír Zrník
Garant Ondřej Syrovátka, místostarosta města
Členové Jakub Syrovátka
Dalibor Váhala
Antonie Štěpánková
Stanislav Hrachovec
Lubomír Holub
Ivo Míček
Jiří Holub
Stanislav Holub
Lenka Zrníková
Jaroslava Holubová
Aleš Gajdošík
Martin Cachnín

 

Období Plán činnosti Zápisy z jednání
2020 xlsx Plán investic OV Kojetín (xlsx, 13 KB) pdf Zápis ze 04.12.2020 (pdf, 448 KB) pdf Zápis ze 02.10.2020 (pdf, 741 KB) pdf Zápis z 21.09.2020 (pdf, 647 KB) pdf Zápis ze 04.09.2020 (pdf, 524 KB) pdf Zápis ze 07.08.2020 (pdf, 754 KB)

pdf Zápis ze 03.07.2020 (pdf, 532 KB)


Osadní výbor v části města Loučka
Web: louckanj.cz
Předseda Jaroslav Kotas
Garant Stanislav Kopecký, starosta města
Členové Aleš Elicer
Marcela Štěpánová
Petr Jaroň
Josef Hub
Libor Pístecký
Adam Svojanovský
Václav Dokulil
Hana Micková
Jan Šimíček
Pavel Liška

 

Období Plán činnosti Zápisy z jednání
2021 pdf Zápis ze 24.03.2021 (pdf, 395 KB)
2020 pdf Zápis z 09.12.2020 (pdf, 399 KB)

Osadní výbor v části města Straník
Web: straniknj.cz
Předseda Roman Olbrich
Garant Ondřej Syrovátka, místostarosta města
Členové Josef Indrák
Dalibor Mikuš
Marek Nižňanský
Dana Kyjaňová
Kateřina Redlová
Dana Pavelková
Petra Pavelková
Petr Podzemný
Radim Sváček
Vladimír Hruška
Lucie Hrachovcová

 

Období Plán činnosti Zápisy z jednání
2021 pdf Zápis z 22.04.2021 (pdf, 90 KB) pdf Zápis z 18.02.2021 (pdf, 81 KB)

pdf Zápis ze 28.01.2021 (pdf, 87 KB)

2020

3.9. , 22.10., 26.11., 16.12. – schůze OV (začátek vždy 19:00)

12.10. – veřejná schůze občanů s vedením města (začátek 16:30)

12.9. – Stranické hody (v případě příznivé situace)

7.11. – Hubertská zábava (v případě příznivé situace)

pdf Zápis ze 16.12.2020 (pdf, 91 KB) pdf Zápis z 26.11.2020 (pdf, 90 KB) pdf Zápis ze 22.10.2020 (pdf, 575 KB) pdf Zápis ze 03.09.2020 (pdf, 103 KB)

pdf Zápis z 18.06.2020 (pdf, 271 KB)


Osadní výbor v části města Žilina
Web: zilinanj.cz
Předseda Jaroslav Perútka
Garant Marcel Brož, místostarosta města
Členové Petra Perútková
Ondřej Šustek
Petr Nehasil
Jarmila Kociánová
Ivo Biener
Michal Harrand
Eva Chrobáková
Milan Chrobák
Miroslav Rešl
Beáta Fiurášková
Jindřich Beneš
Václav Rýc

 

Období Plán činnosti Zápisy z jednání
2021 pdf Zápis ze 07.04.2021 (pdf, 433 KB)
2020 pdf Zápis ze 02.12.2020 (pdf, 448 KB)

pdf Zápis ze 02.09.2020 (pdf, 456 KB)