Výstavba chodníku v Loučce

V místní části Loučka byl postaven nový chodník, a to v úseku od Zemědělského družstva Starojicko po ulici Na Drážkách. Chodník je dlouhý 118 metrů, široký 1,50 metru a kvůli bezpečnosti je lemován dvoumadlovým ocelovým zábradlím. Jeho vybudování zajistí bezpečný pohybu pěších podél Císařské ulice směrem k autobusové zastávce. Součástí investiční akce bylo i vybudování nového kontejnerové stání mimo současnou autobusovou zastávku. Chodník i místo pro kontejnery musely být odvodněny příčným a podélným sklonem do vozovky, případně do zeleně. Z tohoto důvodu byly na Císařské ulici doplněny nové uliční vpusti.

 

Chodník Na Drážkách

 

Náklady: 2,634 mil. Kč včetně DPH
Dotace: Pro tento projekt byla podána žádost o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu MMR ČR (IROP), podprogramu Udržitelná doprava – Bezpečnost dopravy.
Termín realizace: 23. července 2020 až 12.října 2020