Výstavba a rekonstrukce kontejnerových stání

V letošním roce bude v Novém Jičíně opraveno nebo vybudováno 16 kontejnerových stání pro umístění kontejnerů na směsný nebo biologický odpad. Jedná se o kontejnerová stání na ul. Budovatelů, Mendelova, Jubilejní, Gregorova, Nádražní a Slezská.

Předpokládané náklady: cca 200 tis. Kč

Termín realizace: Realizace již probíhá, předpokládaný konec realizace je 30.6.2018.