Výměnu kastlových oken v měšťanském domě č.p. 37

Odbor majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín chystá výměnu kastlových oken v měšťanském domě č.p. 37 na ulici Dobrovského 5 v Novém Jičíně.

Výběr zhotovitele byl proveden elektronickou aukcí.

Vysoutěžená cena: 400 000 Kč vč. DPH

Termín realizace: květen 2017