Výměna dřevěných oken na ulici Sokolovská 9, Nový Jičín

Bytový odbor ve spolupráci s Odborem rozvoje a investic realizuje akci:

„Výměna dřevěných oken v domě č. p. 617 na ulici Sokolovská v Novém Jičíně“. Předmětem zakázky je výměna stávajících nefunkčních oken za nová dřevěná okna EURO. Okenní křídla budou osazená tepelně izolačním trojsklem. Stávající vitrážová okna budou opravena a doplní vzhled této historické budovy.

Předpokládané náklady: 2,3 mil. Kč

Termín realizace: září 2019 – říjen 2019