Výměna 57 ks oken v bytech a společných prostorách domu na ul. Generála Hlaďo 22

Předmětem zakázky je výměna 57 ks oken ve výše uvedené budově v Novém Jičíně. Stávající dřevěná zdvojená okna budou vyměněna za dřevěná euro okna z profilu IV68. Šířka a profilace rámů nových oken bude odpovídat tradičním historickým okenním výplním v MPR  Nový Jičín. Nová okna budou čtyřkřídlá s poutcem ve dvou třetinách výšky okna. Výměna výplní otvorů bude realizována tak, aby nebyla narušena navazující fasádní omítka a členění fasády. V případě poškození budou navazující povrchy uvedeny do původního stavu. Bude provedena demontáž a montáž oplechování, demontáž a montáž parapetních desek a oprava vnějšího a vnitřního ostění včetně maleb.

Předpokládaná cena: 990 000,-Kč

Zahájení prací: 19.6.2018

Ukončení prací: 19.8.2018