Veřejné osvětlení ul. Revoluční – Nový Jičín, Bludovice u Nového Jičína a Žilina u Nového Jičína

Předmětem zakázky je rekonstrukce nadzemního vedení veřejného osvětlení včetně výměny svítidel  a demontáže nefunkčního místního rozhlasu. Tato rekonstrukce je  realizovaná v součinnosti s rekonstrukcí podpěrných bodů NN ČEZ Distribuce, a.s., v dané lokalitě:

  • Veřejné osvětlení ul. Revoluční v úseku ulice Žilinská a č.p.1474
  • Veřejné osvětlení ul. Beskydská, Žilina u NJ v úseku ulic U Zahrad a Za Školou
  • Veřejné osvětlení ul. Beskydská, Žilina u NJ v úseku kostel – restaurace Kolonie.
  • Veřejné osvětlení Bludovice – doplnění světla u č.p. 139, k.ú. Bludovice u Nového Jičína.

Předpokládané náklady: 1,2mil. Kč

Termín realizace: srpen – listopad 2017

Bližší informace ohledně termínů a délky odpojení veřejného osvětlení budou občanům podávány na webových stránkách města Nový Jičín.