Veřejné osvětlení ul. Luční

Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení, výměnu stožárů a lamp, rekonstrukce rozvaděče.

Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí.

Vysoutěžená cena: 630.000 Kč

Termín realizace: říjen – listopad 2017