Veřejné osvětlení na ulici Štefánikova

Na podzim loňského roku město dokončilo investiční akci „Veřejné osvětlení na ul. Štefánikova u ČSOB v Novém Jičíně“. Předmětem zakázky byla rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení na ul. Štefánikova. Byly zabudovány nové ocelové kuželovité bezpaticové stožáry s výložníky v počtu 7 ks. Stožáry byly osazeny LED svítidly s teplou barvou 300 Ks a přípravou na vánoční výzdobu. Byly provedena demontáž a ekologická likvidace stožárů s vystrojením. Celková hodnota stavebních prací se vyšplhala na 677.tis Kč s DPH.