Veřejné osvětlení na Hřbitovní ulici

Na Hřbitovní ulici v okolí parkoviště městského hřbitova a v přilehlé komunikaci bylo vybudováno nové veřejné osvětlení s napojením na stávající rozvaděč. Bylo zde instalováno 13 ks osvětlovacích bodů na nových ocelových osvětlovacích stožárech se svítidly LED.

 

Veřejné osvětlení na Hřbitovní ulici

 

Náklady: 982.664,90 Kč vč. DPH
Termín realizace: od 1. června do 21. září 2020