Ve Fokusu vznikly nové multifunkční sály

V červnu 2022 se do nové přístavby Fokusu podívali noví návštěvníci. Ve Středisku volného času Fokus byly dokončeny vnitřní stavební práce spojené s nástavbou objektu a vybudováním multimediálních kluboven se zázemím. Nástavba byla konstrukčně řešena jako dřevostavba, která dispozičně navazuje na 2.NP hlavní budovy. V návaznosti na nástavbu bylo vybudováno venkovní ocelové schodiště, které bude sloužit jako požární únik. Byly dokončeny venkovní práce na přístupových komunikacích, kanalizaci a terénních úpravách. Celkové náklady na stavbu byly asi 20,3 milionu korun s tím, že 14,6 milionu korun činila dotace z „Integrovaného regionálního operačního programu.“

Po realizaci

 

Při realizaci