Ve Fokusu se dokončují stavební práce

Ve Středisku volného času Fokus byly dokončeny vnitřní stavební práce spojené s nástavbou objektu a vybudováním multimediálních kluboven se zázemím. Nástavba byla konstrukčně řešena jako dřevostavba, která dispozičně navazuje na 2.NP hlavní budovy. V návaznosti na nástavbu bylo navrženo venkovní ocelové schodiště, které bude sloužit jako požární únik.  V současné době finišují venkovní práce na přístupových komunikacích, kanalizaci a terénních úpravách.