Ve Fokusu probíhají stavební práce

V současné době se dokončují vnitřní stavební práce spojené s nástavbou objektu a vybudováním multimediálních kluboven se zázemím.  Venkovní stavební práce mají být dokončeny do konce dubna 2022.

Fokus