Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky Měšťanského domu zv. Stará pošta

Město Nový Jičín a Městské kulturní středisko, p.o. chystá stavební opravy a repase jednotlivých částí objektu tzv. Staré pošty, kulturní památky stojící v MPR – obnova fasády včetně klempířským prvků a jejich nátěru, nátěr krovů střechy, oprava střechy, oprava interiéru budovy – vnitřních omítek, malby, oprava podlah, repase oken, dveří a podlah.

Výběr zhotovitele byl proveden elektronickou aukcí

Cena dle smlouvy o dílo: 2.631.056,80 Kč

Termín realizace:  06 -08/2017