Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky Měšťanského domu č.p.44 na Masarykově náměstí 44/28 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka USKP ČR 13068/8-3349)

Jedná se o čelní fasádu určenou k rekonstrukci. Opravovaná fasáda je viditelná z Masarykova náměstí. Rekonstrukce fasády zachovává stávající členění fasády a styl celkového vzhledu objektu. Jedná se o lokální opravy omítky, výměnu klempířských výrobků, části okenních výplní otvorů a nátěr fasády. Barevnost fasády objektu bude odpovídající současnému stavu fasády.

Předpokládaná cena: 440.000,- Kč

Zahájení prací: 25.06.2018

Ukončení prací: 25.08.2018

Byla získána dotace MK ČR