Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky Měšťanského domu č.p.41 na Masarykově náměstí 41/25 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13066/8-3347)

Předmětem díla je oprava fasády a profilace štukových prvků (římsy, bosáž, šambrány apod.) V rámci obnovy fasády bude odstraněna pouze prokazatelně poškozená a nesoudržná omítka, novou omítkou budou doplněny pouze odpadlé části omítky. Silikátový fasádní nátěr bude bez armování (vláken). Nové klempířské prvky budou v pozinku nebo TiZn plechu, opatřeny nátěrem.
Součástí díla je dále výměna výplní otvorů – instalace 5 ks dřevěných EURO oken s dvojsklem a 3 ks kastlových oken.

Předpokládaná cena: 995.000,-Kč

Zahájení prací:  28.6.2018

Ukončení prací: 28.9.2018

Byla získána dotace MK ČR