Stavební úpravy sprch pro veřejnost na krytém bazéně

V prostorách sprch pro muže a sprch pro ženy včetně parních kabin proběhlo vybourání nevyhovujících konstrukcí a následně provedení nových příček, obkladů, dlažeb, podhledů, elektroinstalace, zdravotechniky a vzduchotechniky.

Náklady: 3.350.000 Kč vč. DPH
Termín realizace: od 3. června do 18. srpna 2020