Stavební úpravy školní jídelny ZŠ Komenského 66, Nový Jičín

Jedná se o stavební úpravy a novou elektroinstalaci ve školní jídelně a navazující kuchyně.

Předpokládaná cena: 1,1 mil. Kč

Termín realizace: červenec – srpen 2018