Obřadní síň

Stavební úpravy prostoru obřadní síně radnice v Novém Jičíně

Organizační odbor ve spolupráci s Odborem rozvoje a investic zrealizovali rekonstrukci obřadní síně v budově radnice. Součástí zakázky byla úprava vlastní obřadní síně, vestibulu obřadní síně, sociálního zařízení a kanceláře matrikářek.
K největším finančním položkám patřily náklady na výměnu stávající kamenné dlažby za dřevěné parkety. Z důvodu zřízení nové bezbariérové záchodové kabiny došlo ke změně dispozice sociálního zařízení.
Obřadní síň byla vybavena novým nábytkem. Některé prvky byly vyrobeny na zakázku a některé pocházejí z výrobní řady společnosti TON Bystřice pod Hostýnem.
Rekonstrukce obřadní síně byla zrealizována na základě projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Martinem Rosou.

Náklady: 5,4 mil. Kč

Termín realizace: září 2018 – duben 2019

Vestibul obřadní síně Obřadní síň