Stavební úpravy domu č. p. 139/1 na ulici Divadelní

Město Nový Jičín zajistilo stavební úpravy budovy č. p. 139/1 na ulici Divadelní, která je nemovitou kulturní památkou. Fasáda včetně sanace trhlin a prasklin bude opravena a znovu natřena. Sousoší s atikou a vstupní portál z Tyršovy ulice projdou restaurátorskou obnovou.

Vysoutěžená cena: 5,8 mil. Kč vč. DPH

Dotace z Moravskoslezského kraje: 350.000Kč

Plánovaná realizace: květen až září 2017