Na společné stezce pro chodce a cyklisty na ulici Rybníčky v Novém Jičíně probíhají stavební práce

Výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty v části bývalé železniční tratě prodlouží stávající cyklostezku Koleje o dalších 320 m blíže k centru města a zajistí bezpečnou komunikaci pro pěší a cyklisty na ul. Rybníčky. Stavba této stezky je součástí revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží, a to v rámci 1. etapy.

Město chce stavební práce dokončit na přelomu srpna a září, koncem října bude kolem nové stezky vysázeno celkem 48 stromů. Předpokládané náklady na realizaci jsou odhadovány na cca 4 mil. Kč včetně DPH.

rybnicky

rybnicky

Společná stezka pro chodce a cyklisty RybníčkySpolečná stezka pro chodce a cyklisty RybníčkySpolečná stezka pro chodce a cyklisty RybníčkyIlustrační foto