Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Nový Jičín – EFEKT 2021

logo efekt

Úspěšně byl dokončen projekt Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Nový Jičín – EFEKT 2021. Město Nový Jičín tak prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu získá dotaci ve výši 2.000.000 Kč ze Státního programu na podporu úspor energie (EFEKT). Realizací projektu došlo k doplnění 30 ks nových svítidel a k výměně 360 ks starších svítidel za LED svítidla s regulovatelným elektronickým předřadníkem a modulem pro dálkový management. Plánovaná úspora elektrické energie činí 147 MWh/rok, což představuje snížení spotřeby v dotčené části veřejného osvětlení o 59 %.

Realizací projektu město Nový Jičín v souladu se strategickým plánem rozvoje města pokračuje ve snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví města a tím snižování nákladů na provoz těchto objektů a zároveň zvyšování kvality životního prostředí. Projekt systematicky navazuje na projekty realizované v letech 2018 a 2019, kdy proběhla výměna cca 900 ks starších svítidel za LED svítidla a byla získána dotace ve výši celkem 4.000.000 mil. Kč.

Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2021.

 

Vlevo fotografie měřeného úseku / Vpravo záznam z měřícího přístroje – naměřené hodnoty jasu

Efekt - 1 Efekt - 2 Efekt - 3 Efekt - 4