Sanace a stavební úpravy suterénu ZŠ Tyršova

V Základní škole Tyršova byla provedena sanace podsklepené části historické budovy systémem horizontální a vertikální injektáže s následnou izolací proti zemní vlhkosti včetně sanačních omítek. V šatnách a na chodbách byla realizována nová elektroinstalace, omítky, malby a podlahy z keramické dlažby. Střešní svody a venkovní drenáže byly nově napojeny do dešťové kanalizace. V šatnách byly rozmístěny nové kovové šatní skříňky.

Náklady: 8.440.000 Kč vč. DPH
Termín realizace: od 9. června do 9. listopadu 2020