Rozšíření stávající cyklostezky v km 7,9 – 8,2 Nový Jičín – Bludovice

Odbor majetku a investic připravuje rozšíření stávající cyklostezky v úseku cca 300 m v místní části Bludovice, poblíž budovy fojtství. Toto rozšíření umožní společný provoz chodců a cyklistů. Vytvoří se tak bezpečný přístup k autobusové zastávce naproti budově fojtství. V současné době probíhají projekční práce, probíhá územní řízení. Počítá se s vytvořením přístupového chodníku k zastávce, vybudování nové nástupní plochy a umístění nového přístřešku.

Předpokládané náklady: 900 tis. Kč

Předpokládaný termín realizace: 2019