Revitalizace družiny Jiráskova – ZŠ Tyršova

Město Nový Jičín plánuje revitalizovat budovu družiny na ulici Jiráskově. Město již požádalo o dotaci z operačního programu životní prostředí. Je plánováno zateplení fasády, střechy, soklové části, částečná výměna oken a dveří a vybudování nové otopné soustavy. Na revitalizaci družiny je možné získat dotaci ve výši 40% z celkových způsobilých výdajů.

Předpokládané náklady: 3,4 mil. Kč

Plánovaná realizace: 2017-2018