Revitalizace bytového domu Zborovská 11 v Novém Jičíně

V období červenec-prosinec letošního roku proběhla realizace projektu Energetické úspory Zborovská 11 Nový Jičín. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy zateplením obvodového pláště, výměnou obvodových výplní, zateplením střešních a sklepních konstrukcí, zamezení ztrát tepelné energie, zvýšení komfortu bydlení a zhodnocení bytového domu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Energetické úspory v bytových domech III. Celkové náklady na revitalizaci bytového domu činí cca 12.000.000 Kč a max. možná výše dotace bude činit 42 % způsobilých výdajů projektu.

Realizací uvedených projektů město pokračuje ve strategickém záměru snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví města a tím snižování nákladů na provoz těchto objektů a zároveň zvyšování kvality životního prostředí.

Zborovská 11 před

Bytový dům před revitalizací

Zborovská 11 po

Bytový dům po revitalizaci