Revitalizace bytového domu Revoluční 36 v Novém Jičíně

V období duben-září 2019 tohoto roku probíhá realizace projektu Energetické úspory Revoluční 36 v Novém Jičíně. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy zateplením obvodového pláště, výměnou obvodových výplní a zateplením střešních a půdních konstrukcí, zamezení ztrát tepelné energie, zvýšení komfortu bydlení, zhodnocení budovy a zlepšení vizuální podoby budovy.

V průběhu realizace projektu dojde rovněž k zasklení lodžií čelní strany budovy. Realizací tohoto opatření dojde k omezení hluku a prašnosti z blízké komunikace I/57 a tím ke zvýšení komfortu bydlení.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Energetické úspory v bytových domech II.

Předpokládané náklady činí 14 789 000 Kč s DPH. Max. možná výše dotace činí 31,5 % způsobilých výdajů projektu, tj. 4 441 708 Kč.

Realizaci projektu zajišťují zejména odbor bytový a odbor rozvoje a investic.

V oblasti energetických úspor v loňském roce úspěšně proběhly realizace projektů Azylový dům Straník, ZŠ Tyršova-družina Jiráskova, bytové domy Luční 3 a Luční 4 a momentálně probíhá realizace projektu MŠ Máj, Jubilejní 1. V současné době oddělení rozvoje a strategického plánování připravuje podání žádostí o podporu pro revitalizace bytových domů Zborovská 400/11 a Na Lani 212, aby pro revitalizaci těchto bytových domů byla rovněž získána podpora z vhodných dotačních programů. Realizací uvedených projektů město pokračuje ve strategickém záměru snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví města a tím snižování nákladů na provoz těchto objektů a zároveň zvyšování kvality životního prostředí.