Revitalizace bytového domu Na Lani 212 v Novém Jičíně-Loučce

V období červenec 2021 – leden 2022 proběhla realizace projektu Energetické úspory Na Lani 212 Nový Jičín-Loučka. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy zateplením obvodového pláště, výměnou obvodových výplní, zateplením střešních a sklepních konstrukcí, zamezení ztrát tepelné energie, zvýšení komfortu bydlení a zhodnocení bytového domu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Energetické úspory v bytových domech III. Celkové náklady na revitalizaci bytového domu činí cca 7.000.000 Kč a maximálně možná výše dotace bude činit 42 % způsobilých výdajů projektu.

Realizací uvedených projektů město pokračuje ve strategickém záměru snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví města a tím snižování nákladů na provoz těchto objektů a zároveň zvyšování kvality životního prostředí.

 

Bytový dům před revitalizací

Na Lani 212 před

Bytový dům po revitalizaciNa Lani 212 po