Rekonstrukce sociálního zařízení Hotelu Praha v Novém Jičíně – II.etapa

Odbor majetku, rozvoje a investic a bytový odbor  Městského úřadu Nový Jičín začal rekonstruovat sociální zařízení Hotelu Praha. I. etapa proběhla v roce 2016. Předmětem zakázky je rekonstrukce zbylých koupelen hotelových pokojů a WC u salónků v 2.NP včetně související rekonstrukce elektroinstalace a vzduchotechniky.

Na stavbu je vydáno stavební povolení.

Vysoutěžená cena: 4,6 mil. Kč

Termín realizace: květen-srpen 2017