Rekonstrukce plynové kotelny v Loučce

Bytový odbor ve spolupráci s Odborem rozvoje a investic realizoval v letošním roce zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny v Loučce v Novém Jičíně.

Předmětem díla byla rekonstrukce plynové kotelny. Stávající technologie včetně dvou hlavních kotlů byla demontována. Nově dodávku tepelné energie zajišťují kondenzační kotle, které pracují v automatickém režimu dle upraveného systému MaR. Sekce pro přípravu teplé vody prošla úpravou v rozsahu výměny deskového výměníku, úpravy nádrže topné vody a úpravy zapojení. Záložnímu kotli byl demontován hořák a nahrazen hořákem nízkoemisním. Expanzní systém i úpravna vody zůstala stávající. Došlo k částečné výměně spalinových cest a kouřovodů s ohledem na novou technologii kotlů.

 

MaR Loučka - nové komíny Loučka - nové kotle

 

Náklady:  8,83 mil. Kč
Termín realizace: červenec  – září 2020