Rekonstrukce krytého garážového stání v Loučce u Nového Jičína

Město Nový Jičín  dokončilo koncem února 2022 investiční akci „Kryté stání Loučka u Nového Jičína – stavební úpravy vnitřních prostor, opatření proti vodě a úprava veřejného osvětlení“.  Součástí stavby bylo odvodnění krytého garážového stání vybudováním drenážního systému.

Byl vybudován odvodňovací systém dešťové kanalizace v okolí krytého garážového stání, který je napojen do dešťové kanalizace Města Nový Jičín ústící do toku Grasmanky a částečně přes retenčně/akumulační nádrž do stávající jednotné kanalizace SmVaK Ostrava a.s.

Došlo ke stavebním úpravám vnitřního parkování včetně elektroinstalace. Byla zrekonstruována parkovací střecha a upraveno stávající veřejné osvětlení.

Celková náklady investice se vyšplhaly k 12,5 mil. Kč s DPH.