Rekonstrukce hřiště u ZŠ Dlouhá

V měsících dubnu až září letošního roku město plánuje provést rekonstrukci hřiště u ZŠ Dlouhá. V současné době byla ukončena projektová příprava akce a probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Investice za bezmála 25,8 mil. Kč včetně DPH bude plně hrazena ze zdrojů města.

Rekonstrukce hřiště u ZŠ Dlouhá