Rekonstrukce fasády domu, Masarykovo náměstí č.p. 43/27

Stávající objekt se nachází v památkové rezervaci na Masarykově náměstí v obci Nový Jičín a je nemovitou kulturní památkou. Jedná se o čelní fasádu určenou k rekonstrukci. Opravovaná fasáda je viditelná z Masarykova náměstí. Rekonstrukce fasády zachovává stávající členění fasády a styl celkového vzhledu objektu. Jedná se o lokální opravy omítky, výměnu klempířských výrobků a nátěr fasády. Barevnost fasády objektu bude odpovídat současnému stavu fasády. Prvky oplechování budou řešeny pozinkovanými plechy a natřeny v barvě fasády. Z architektonického hlediska zůstane stávající celkový charakter objektu zachován.

Předpokládaná cena: 384.000,- Kč

Zahájení prací: 04.06.2018

Ukončení prací: 04.08.2018