Regenerace sídliště – Nový Jičín, sídliště Bezručova – Riegrova – IV.etapa: ul. Dvořákova – Zborovská

Jedná se o IV. etapu regenerace veřejných prostranství, tentokrát v prostoru ulic Dvořákova – Zborovská v Novém Jičíně, která zahrnuje obnovu komunikací pro pěší, hřiště, opěrné zdi a schodiště, rekonstrukci veřejného osvětlení, doplnění městského mobiliáře (laviček, odpadkových košů) a kontejnerového stání, vegetační úpravy a nová výsadba.

Na stavbu je vydáno stavební povolení.

Vysoutěžená cena: 5,5 mil. Kč

Termín realizace: červenec- říjen 2017