Probíhá oprava opěrné zdi na ulici Revoluční

V nevyhovujícím stavu je zábradlí a opěrná zeď na ulici Revoluční podél silnice 1/57. Město se rozhodlo zahájit opravu, která spočívá v sanaci opěrné zdi, osazení nového zábradlí a vybudování nového chodníku ze zámkové dlažby.

V současné době bylo demontováno zábradlí a koruna opěrné zdi. Připravuje se montáž výztuže pro zhotovení nové koruny. Stavební práce budou město stát cca 4 mil. Kč včetně DPH a k dokončení by mělo dojít koncem října roku 2022.