Přechod pro chodce u domu č.p. 81, k.ú. Bludovice u Nového Jičína

Odbor majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín chystá vybudování přechodu pro chodce v místní části Bludovice, poblíž mateřské školky. Vybudování přechodu přispěje ke zpomalení dopravy v tomto úseku a k bezpečnějšímu přecházení komunikace I/57.  Přechod bude nasvětlen, dojde i k opravě navazujícího chodníkového tělesa.

Stavební povolení bylo již vydáno, probíhá výběr zhotovitele.

Předpokládané náklady: 780 tis. Kč

Termín realizace: jaro 2017