Přechod pro chodce na ul. Bohuslava Martinů – u Abácie

Jedná se o úpravu přechodu pro chodce a doplnění světel k nasvětlení přechodu.

Na stavbu je vydáno stavební povolení.

Předpokládaná cena: 240.000 Kč

Termín realizace: v rozmezí říjen – listopad 2017