Požární zabezpečení objektu DPS – Pod Lipami 19, Nový Jičín

Předmětem zakázky je realizace rozmístění požárních hlásičů napojených do poplachového zabezpečovacího systému PZS v domě s pečovatelskou službou Pod Lipami 19 v Novém Jičíně.

Předpokládané náklady: 490.000 Kč

Termín realizace: květen – červen 2019