Požární hlásiče napojené do systému PZS domu s pečovatelskou službou, U Jičínky 25, Nový Jičín

Rozmístění požárních hlásičů napojených do systému PZS v domě s pečovatelskou službou.

Předpokládaná cena: 607.000 Kč

Termín realizace: květen – červen 2018