Parkoviště Žilina

Podélná parkovací stání u MŠ Beskydská v Žilině u Nového Jičína

Koncem června letošního roku bylo vybudováno pět podélných parkovacích stání ze zatravňovací dlažby podél ul. Za Školou v Žilině u Nového Jičína. Parkovací místa jsou určena ke krátkodobému odstavení vozidel, především pro rodiče dětí z přilehlé mateřské školy.

Použitím zatravňovací dlažby chce město Nový Jičín přispět ke zlepšení hospodaření se srážkovými vodami.

Náklady: cca 250 tis. Kč

Termín realizace: květen – červen 2019

 

Parkoviště Žilina